Huisregels

Het welzijn van de deelnemers staat voorop, daarom is de Stichting Avondvierdaagse Ouder-Amstel gerechtigd om zonder opgaaf van reden om voor of tijdens de Avondvierdaagse het wandelfestijn af te gelasten. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn onweer: richtlijnen/informatiebronnen die de organisatie in deze hanteert zijn bijvoorbeeld van internet, de buitenradar of het weerbericht voor Schiphol.

Deelname

Deelname is mogelijk als individueel wandelaar(ster) of in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden voor de groepsmedaille moet de sterkte minstens 11 personen bevatten, inclusief de begeleid(st)er.
Bestaat de groep uit meer dan 10 deelnemers, met een maximum van 23 deelnemers, dan zijn 2 begeleid(st)ers verplicht. Het deelnemen door een groepering met meer dan één groep is toegestaan.
De begeleid(st)er van een groep moet 18 jaar of ouder zijn.

Leeftijd

Als minimumleeftijd voor deelname geldt dat men 4 jaar is. Voor hen, die behoren tot de leeftijdsgroep 4 t/m 8 jaar, geldt als deelnamebeperking dat slechts deelgenomen kan worden:

  • onder toezicht van ouder(s) / verzorger(s) of
  • in groepsverband onder begeleiding van een groepsleid(st)er van tenminste 18 jaar

Afstanden

De Avondvierdaagse Ouder-Amstel kent twee afstanden: 5 en 10 km. Het toegestane aantal kilometers is afhankelijk van de leeftijd aan de start.
Er kan worden deelgenomen aan:

5 km :   de deelnemer is minimaal 4 jaar oud.
10 km : de deelnemer is minimaal 9 jaar oud.

U mag zelf bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u moet wel rekening houden met bovenstaande minimumleeftijden.
De gekozen afstand dient – om voor de Avondvierdaagse herinnering in aanmerking te komen – gedurende vier achtereenvolgende avonden te zijn afgelegd.

Het oversteken van de groepen en individuele deelnemers

Het oversteken dient te geschieden op zebrapaden, of op plaatsen waar de politie of de verkeersregelaars hier zorg voor dragen (steekt u op andere plaatsen over dan valt dit niet onder de verzekering van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN), in deze gevallen kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden). Deze regels gelden voor uw eigen veiligheid.

Inschrijfgeld

Voor een actueel overzicht van de kosten kijk op deze pagina.

Inschrijfadres, inschrijftijden, startplaats, starttijden

Voor deze gegevens kunt u deze pagina raadplegen. Bovendien hangen wij tijdig bij de ingangswegen van Ouderkerk aan de Amstel spandoeken met deze informatie op. Let op! Na inlevering van de groepsformulieren kunnen er geen bijschrijvingen meer worden gedaan, het is helaas niet mogelijk dit nadien nog te verwerken.

Sluiting van inschrijving

De sluitingsdatum zal ook op de spandoeken, website en in de lokale media worden bekend gemaakt. Na deze datum is het om organisatorische redenen alleen na overleg met het bestuur mogelijk nog in te schrijven.

Controlekaarten

Startkaart

De individuele deelnemers(sters), alsmede de begeleid(st)ers van de groepen, ontvangen per wandeldag een controlekaart waarop hetzelfde nummer voorkomt als op het bewijs van inschrijving. Aan het einde van iedere wandeldag moet deze “dagcontrolekaart” worden ingeleverd bij de organisatie. De leid(st)er van de groep overtuigt zich dagelijks vóór vertrek of de sterkte, aangegeven op de controlekaart overeenkomt met de werkelijke sterkte van zijn/haar groep. Verschil dient vóór vertrek bij het startbureau gemeld te worden.